Samen met jullie willen we bouwen aan de toekomst van jullie kind!

Daarom steunen we op enkele belangrijke pijlers

  1. Respect voor de eigenheid van elk kind
  2. Respect voor het tempo van elk kind
  3. Ontwikkelen van de zelfredzaamheid van elk kind
  4.  Stimuleren van de geestelijke ontwikkeling
    (incl. pedagogische visie)

Respect voor de eigenheid van elk kind

Elk kind is anders en uniek. Het ontwikkelingspatroon van elk kind is anders. Door individuele observaties en een eigen kindvolgsysteem bewaken we de ontwikkeling van het totale kind. Zo kan de begeleiding optimaal afgestemd worden op de eigen ontwikkeling en interesse.

Respect voor het tempo van elk kind

Het ontwikkelingstempo is ook heel erg verschillend. De gezonde middenweg tussen groepsactiviteiten en individuele begeleiding spelen hierop in. Op deze manier vermijden we frustraties (door het nog niet toe zijn aan deze fase van ontwikkeling) en verveling (door deze fase van ontwikkeling reeds voorbij te zijn).

Ontwikkelen van de zelfredzaamheid van elk kind

Soms is alles kant-en-klaar aanbieden de eenvoudigste en de meest efficiënte manier. Maar het is de bedoeling dat de kinderen de gelegenheid krijgen om alles wat ze kunnen zelf te doen. Als ze dan ook de nodige waardering krijgen, worden ze bevestigd in hun eigen kunnen. Dit stimuleert hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor hun latere zelfstandigheid.

Stimuleren van de geestelijke ontwikkeling

Tijdens de eerste 3 levensjaren neemt een kind onbewust heel veel informatie op uit zijn omgeving. Deze impressies verwerkt het door het nadoen van voorbeelden en door herhaling.
Door een goed onderbouwde pedagogische visie proberen wij dit optimaal te benutten.