Ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin, overeenkomstig het ministerieel besluit van 17 maart 2008. Indien u gehuwd of samenwonend bent, wordt het inkomen van beide partners (vermeld op het Belgisch aanslagbiljet) als basis genomen voor de berekening van de bijdrage.

De effectief te betalen bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur
* Voor een volle dag opvang (meer dan 5 uur en minder dan 12 uur) wordt 100 %  van de dagprijs aangerekend.
* Voor een verblijf tussen de 3 en de 5 uur wordt 60% van de dagprijs    aangerekend.
* Voor een verblijf van minder dan 3 uur wordt 40% van de dagprijs aangerekend (enkel voor de buitenschoolse opvang: opvang voor of na school, op woensdagnamiddag)

Een totaaloverzicht kunt u vinden in het huishoudelijk reglement. Ook de infodocumenten van de ouderavond (“prijzenbeleid” en “reserveren is betalen”).

Vragen hierover? Contacteer ons gerust voor meer informatie of raadpleeg de website van Kind & Gezin  voor meer details.

Momenteel dient men zich te registreren via de website van Kind & Gezin, Kinderopvang. Je hebt een eID-lezer nodig of een federaal token en een mailadres.

  1. registreren via de website
  2. doorklikken op de link die wordt doorgestuurd naar je mailadres
  3. attest inkomenstarief aanvragen via website Kind & Gezin
  4. attest inkomenstarief bezorgen aan de instelling

Heb je geen eID-lezer/federaal token of mailadres? Geen probleem loop gerust eens binnen. Wij helpen je graag verder.