Dienst voor opvanggezinnen

Deze onthaalouders wonen in de regio Eeklo, Kaprijke, Lembeke, Bassevelde en Lievegem.
Zij voorzien opvangmogelijkheden voor kinderen tussen nul en drie jaar. Enkelen onder hen verzorgen ook buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan.
Het onthaalgezin zorgt voor een verantwoorde lichamelijke en psycho- pedagogische verzorging, opvoedkundige begeleiding, voeding, rust en beweging voor de kinderen. Het speelt in op de affectieve behoeften van de kinderen en maakt de nodige tijd vrij voor verzorging en opvoeding.

De onthaalouder stimuleert de kinderen in hun spel-, spraak- en motorische ontwikkeling en beschikt hiertoe over het nodige, aangepaste en veilige materiaal.

De onthaalouder doet de nodige inspanningen om de eigenheid van elk kind te respecteren en streeft ernaar dat elk kind zich goed voelt in deze kleinschalige opvang.

Voor meer info kan je contact opnemen met de dienstverantwoordelijke Marieke Vanwildemeersch.