De dienst onthaalgezinnen Kinderlach is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en heeft een capaciteit van 67 opvangplaatsen. Er zijn 15 zorgvuldig geselecteerde onthaalouders aangesloten die dagelijks instaan voor de verzorging en opvoedkundige begeleiding van de opvangkinderen. Deze onthaalouders wonen in de regio Eeklo, Kaprijke, Lembeke en Waarschoot en voorzien opvangmogelijkheden voor kinderen tussen nul en drie jaar. Enkelen onder hen verzorgen ook buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan.

Het onthaalgezin zorgt voor een verantwoorde lichamelijke en psycho- pedagogische verzorging, opvoedkundige begeleiding, voeding, rust en beweging voor de kinderen. Het speelt in op de affectieve behoeften van de kinderen en maakt de nodige tijd vrij voor verzorging en opvoeding. De onthaalouder stimuleert de kinderen in hun spel-, spraak- en motorische ontwikkeling en beschikt hiertoe over het nodige, aangepaste en veilige materiaal. Aangesloten onthaalgezinnen kunnen vrijblijvend gebruik maken van speelgoed dat via de spelotheek van de dienst wordt uitgeleend.

Lees hier onze opdrachtverklaring.