Kinderlach vzw
KBO 0450 275 186 (KDV)
KBO 0865 042 832 (DVO)
Moeie 18/A, 9000 Eeklo

CONTACT

Algemeen/kinderdagverblijf
09 377 37 27
kinderdagverblijf@kinderlach.be

Dienst onthaalgezinnen
09 218 75 00
dienstonthaalgezinnen@kinderlach.be
maandag en donderdag van 08.45 u tot 16.45 u
vrijdagvoormiddag van 08.45 u tot 12.30 u
inschrijvingen op afspraak

OPENINGSUREN

maandag-vrijdag
06.30 am – 18.30 pm
Weekend gesloten