Het kinderdagverblijf Kinderlach is een instelling
van de zusters Kindsheid Jesu.
Vanuit de Christelijke visie op mens en samenleving
richten wij ons op de actuele noden inzake kinderopvang.

Wij werken met een team van deskundig en gemotiveerd personeel.

Wij richten ons naar alle kinderen
met speciale aandacht voor wie er meest nood aan heeft
– dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar
– buitenschoolse opvang tot 6 jaar
Wij beschikken tevens over een dienst opvanggezinnen.

Als volwaardige partner betrokken bij het totale opvoedingsproces van elk kind,
 spelen wij in op de vraag van ouders.
Participatie vinden wij hierbij zeer belangrijk.

Wij streven naar een optimale ontplooiing, begeleiding en verzorging van alle kinderen
 in een familiale, ontspannen sfeer en in een kindvriendelijke omgeving.

Er wordt gewerkt aan een kwaliteitsbeleid.
Wij spelen in op  maatschappelijke evoluties.
Wij staan open voor vernieuwingen en verbeteringen.